Vol 11, No 1 (2020)

Table of Contents

Articles

Paul Mansingh J, Firafis Haile, Tura Ganya
PDF
Senthilkumar S, Manivannan C, Sureshkannan S
PDF
Ponnusamy K., Priya Sharma
PDF
Venkattakumar R, Sudha Mysore, Venugopalan R, Nita Khandekar, Narayanaswamy B, Balakrishna B, Achala Paripurna A, Reddy T. M., Atheequlla GA
Mathialagan P, Nisha P.R., Vimal Rajkumar N, Saraswathi S
PDF
Dharanipriya A, Karthikeyan C
PDF